Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury jest

Burmistrz Gminy Mosina