Rejestry, ewidencja, archiwa oraz zasady ich udostępniania

Mosiński Ośrodek Kultury prowadzi:

Mosiński Ośrodek Kultury prowadzi archiwizację dokumentacji na zasadach ogólnych dla samorządowych instytucji kultury na podstawie Instrukcji archiwizacyjnej wprowadzonej zarządzeniem dyrektora z dnia 29 grudnia 2004 r.