Statut Mosińskiego Ośrodka Kultury

Uchwała Nr LIV/420/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 23 lutego 2006r.,
w sprawie Statutu Mosińskiego Ośrodka Kultury
 
 
Uchwała Nr XLIX/413/01 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 listopada 2001r.,
w sprawie Statutu Mosińskiego Ośrodka Kultury
 
 
STATUT
Statut_MOK.pdf