Programy realizacji zadań publicznych

 

Mosiński Ośrodek Kultury uczestniczy w realizacji zadań publicznych
zgodnie z 
programem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Mosine
o współpracy z organizacjami
pozarządowymi.