Rejestry, ewidencja, archiwa oraz zasady ich udostępniania

Rejestry, ewidencja, archiwa oraz zasady ich udostępniania

Mosiński Ośrodek Kultury prowadzi:

  • rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora
  • rejestr korespondencji
  • rejestr spraw zgodnie z instrukcja kancelaryjną
  • rejestr umów zawieranych przez Ośrodek
  • ewidencja finansowo-ksiegowa
  • druki ścisłego zarachowania
  •  

Mosiński Ośrodek Kultury prowadzi archiwizację dokumentacji na zasadach ogólnych dla samorządowych instytucji kultury na podstawie Instrukcji archiwizacyjnej wprowadzonej zarządzeniem dyrektora z dnia 29 grudnia 2004 r.