Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury jest

Burmistrz Gminy Mosina
 
 
 
  • Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek
  • Z-ca dyrektora - Alicja Adamska
  • Gł. księgowa - Bernadeta Łuczak