Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównej Księgowej

Mosina, dnia 16 lutego 2023 r.

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko księgowy Mosińskiego Ośrodka Kultury

 

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko księgowego Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, wyłoniona została:

 

Pani Agnieszka Trybuś-Stark

 

Pani Agnieszka Trybuś-Stark spełniła wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki, pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku księgowego Mosińskiego Ośrodka Kultury.

 

Marek Dudek

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury